انواع اشپیل در سایزهای مختلف،استادبولت،انکربولت،پیچ آلن،پیچ شش گوش،انواع مهره شش گوش، انواع پیچ و مهره های خاص،خدمات عملیات حرارتی و داکرومات

پیچ و مهره گرید 8

سخت ترین و پر کربن ترین در عین حال خشک ترین نوع پیچ مهره در سیستم آمریکایی محسوب میشوند. این پیچ و مهره ها با کلاس 12.9 در سیستم بین المللی قیاس شده و هر چند عملیات حرارتی و ترکیبی اندکی متفاوت دارند اما کارآیی بسیار مشابهی دارند.

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره گرید 5

پیچ و مهره گرید 5 در دستگاه آمریکایی با استاندارد A325 در سیستم بین المللی شباهت بسیار داشته و از گرید 2 کربن بیشتری دارند و در صنایع تولید ماشین آلات شیر آلات و پمپ استفاده فراوان دارند.

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره گرید 2

پیچ و مهره گرید 2 در سیستم آمریکایی طبق استاندارد ASTM A307 بوده و معمولا با پوشش زینک عرضه میشود و مصرف آن بیشتر در مواردی است که سختی متوسط کفایت میکند.معمولا از فولاد با کربن کم تولید می شوند

اطلاعات بیشتر
استاندارد مهره ها

مهره ها بسته به اینکه در اتصال پیچ شش گوش مصرف میشوند و یا استاد بولت استاندارد مختلفی دارند که در واقع ضخامت و گوشت مهره را مشخص میکند. مهره هابرای اتصال پیچ شش گوش از استاندارد دین 934 و در اتصال استاد بولت ها معمولا 2h , 2hm هستند.

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره کلاس 12.9

پیچ مهره کلاس 12.9 پرکاربرد ترین نوع اتصالات در صنایع سنگین دکلهای مخابراتی و صنایع پل سازی و سد سازی هستند. بر این مبنا هر میلیمتر مربع از سطح مقطع پیچ بار کششی 120 کیلوگرم را تحمل کرده و تا 90% از این بار بدون تغییر شکل استقامت میکند.

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره کلاس 10.9

از پیچ و مهره های بسیار پرکاربرد در صنایع ساختمانی سوله سازی و دکل ها هستند نسبت به کلاس پایین تر ترد ترند و هر میلیمتر مربع آنها 100 کیلوگرم بار تحمل میکند و تا 90% این بار را بدون تغییر فرم و کشیدگی تحمل میکند.

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره کلاس 8.8

به پیچ و مهره خشکه معروف هستند و از آنجا که حد متوسطی از سختی و استقامت را دارند در صنایع مختلف کاربرد بسیار دارند و در واقع پرکاربرد ترین کلاس پیچ و مهره هستند. بار 80 کیلوگرم رابصورت کششی در هر میلیمتر مربع تحمل میکنند.

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره کلاس 5.6

به پیچ آهن معروف هستند و در رتبه پیچ مهره ها با استقامت متوسط به پایین دسته بندی میشوند. در صنایع سنگین و بارهای زیاد کاربرد زیادی ندارند و صرفا نقش اتصال دهنده دارند. هر میلیمتر مربع آنها تنها بار 50 کیلوگرم را تحمل میکند.

اطلاعات بیشتر
آشنایی با پیچ

پیچ در واقع سطح شیبداری است که یک محور یا یک استوانه را دور می زند

اطلاعات بیشتر
اتصالات پیچ و مهره

اتصالات پیچ شده به صورت اینکه چگونه بار اعمالی را انتقال می دهند دسته بندی می شوند

اطلاعات بیشتر
تراش پیچها

پيچ هاي ساختماني و سازهای فلزی بر اساس طبقه بندي استانداردها

اطلاعات بیشتر
انواع پیچ های ساختمانی و سازهای فلزی

پيچ هاي ساختماني و سازهای فلزی بر اساس طبقه بندي استانداردها

اطلاعات بیشتر
پیچ و مهره صنایع نیروگاهی

تأمین اغلب درخواست های پیچ و مهره نیروگاه های مختلف کشور نی

اطلاعات بیشتر