تاریخچه پیچ اشپیل ایران

گروه توليدي و صنعتي پيچ  اشپيل ايران ( سهامي خاص) درسال 1363با استفاده از تكنولوژي  مناسب فعاليت خودرا در زمـينه  صنعت اشـپيل آغاز نموده ودرسال 1366 رسـماً با شماره 800 به ثبت رسيده و درسال 1364 با انجام يـك سري تحقيقات اقدام به ساخت دستگاه توليد اشپيل در يك مرحله نمود كه اين طرح توسط مديـريت سازمان تهـيه و اجرا گرديد كه در صنعت اشپيل جهان بي نظير مي باشـد و اين اخـتراع به نام مديريت عامل سـازمان به ثبـت رسـيده اسـت. در شـركت پيـچ اشپيل ايـران از شروع فعاليت ,همواره سياسـتها وخواســته هاي مديـران سازمان بر آن بوده كه محصولات با كيفيت مناسب كه پاسـخگوي نيـازها و الـزامات استاندارد وخواسته هاي مشتـريان باشد را به بازار عـرضه نمايند .به همين منـظور در سال1383فعالـيت خودراگسترش داده و به حول وقوه الهي زيرمجموعه دوم اين گروه صنعتـي بانام كـارخانه پيچ اشپيل ايران فعاليـت خود رادرزمـينه توليد انواع پيـچ ومهـره مربوط به صـنايع خـودروئي وغـيرخـودروئي ، در دهه مباركه فجر سال 1383 بدست توانمند معاونت محترم رياست جمهوري وقت و با حضور نمايـندگان محـترم مجلس , استاندار محترم و مديـران استـان افتتاح گرديد و در سال 1385 نيز با افتتاح كارخانه شماره 3 ( شكوه پيچ نوين ) در زمينه عمليات حرارتي و انواع پوششكاري ( داكرومات, گالوانيزه و فسفاته ) فعاليت خود را گسترش داده است. لذا عمده فعاليت شركت باتوجـه به نيـروي انساني متخصص ,  تكنولوژي توليد مكانيزه وامكانات آزمايشگاه مدرن به طرف شركتهاي بزرگ خودروسازي داخلي معطوف گرديدكه درطي زمان بسياركوتاهي توانسته جايگاه ويژه براي خود درزميـنه توليد پيچ, مهـره واشـپيل ايجاد و هـمواره آنـرا ارتقاء بخـشد. كـه درراسـتاي ايـن سياستـها مديريت ارشـد سـازمان سيستـم هاي مـديريـت كيفيــت , اســتانـداردهـاي   ISO/TS 16949:2009 و  ISO 9001:2008 را براي استقرار در سـازمان بـرگـزيـده وهميـشه معتقد اسـت كه با جـاري نمودن سيستـمهاي  مديريت  كيفيت  مناسب با فرآيندهاي توليدي خود مي توان سازمان خود را از نـظر كيفيت و كميت محصولات توليدي ارتقاء بخشيد وگام هاي موثري  را برداشت .

در همين راستا به منظور توسعه سازمان مطابق با آخرين فن آوري روز دنيا مديريت شركت تصميم به راه اندازي خطوط عمليات حرارتي Dephosphat وانواع پوشش كاري بخصوص خطوط پوشش كاري داكرومات Cr-Free رنگي و نقره اي ( سيلور ) گرفت كه اين پروژه ها در حال  بهره برداري مي باشد .