بازار های هدف نفت و گاز و پتروشیمی

1

شرکت آذراتصال

69

شرکت سهیل قطعه البرز

2

شرکت آذرین البرز

70

شایان صنعت

3

شرکت آذین تنه

71

شرکت اصفهان رضا

4

شرکت آرش

72

شرکت پاسارگاد

5

شرکت آرین پیچ

73

شرکت تک پین

6

آرین فلزکوشا

74

شرکت شایان

7

آهن ایران

75

شرکت شفق دانا

8

شرکت آیین صنعت نگین پایدار

76

شرکت صنام

9

شرکت ابری

77

شرکت مجد الکترونیک

10

ابزار صنعتی ممتاز

78

شرکت مهدخودرو

11

اتصالات نوین پویا

79

شرکت هنرورز

12

شرکت اخشان

80

گروه صنعتی شهید نوری

13

آرسک پیچ

81

شرکت صبوران پلیمر

14

شرکت اطلس پیچ

82

صنایع الکترونیک اصفهان

15

الکترو نیرو تابان کنترل

83

صنایع الکترونیک شیراز

16

شرکت الکترونیک افزار آرما

84

شرکت ستاک اصفهان

17

شرکت الکـلو

85

صنایع پیچ جاویدپور

18

شرکت امین قطعه

86

صنایع خودرو پیوند توسعه

19

شرکت ایران پیچ

87

صنایع شهید نامجو

20

شرکت ایران پیچ کار

88

صنایع مفتولی حیدر پور

21

ایران پیچ گام

89

صنایع هفتم تیر اصفهان

22

ایران تکنیک

90

صنعت آترین

23

شرکت ایران توحید

91

صنعتگران دقیق آذر

24

شرکت ایران سوئیج

92

شرکت صنعتی فلز کار

25

شرکت ایران قطعه

93

شرکت عمران تهویه

26

شرکت بایاطوس

94

شرکت فرآیندنگر

27

شرکت برازش صنعت

95

فرا صنعت نامداران

28

برج سازان تهران

96

فرافن پیام

29

شرکت برجیس فنر

97

شرکت فرافن سازه گستر

30

شرکت بستارون

98

فرافن صنعت محور

31

شرکت بنیان موتور

99

شرکت فولاد پیچ فخر

32

بهران محور سایپا

100

فولاد فام

33

بهسازان بازو

101

فولادکاران پویا

34

گروه صنعتی بهمن

102

قطعات اتومبیل ساوه

35

بهین پوشا قطعه

103

شرکت قطعات یدکی ایران

36

بهینه ساز قطعه

104

قطعه پردازان کوشا

37

پارس استار البرز

105

شرکت قطعه پلیمرالوند

38

شرکت پترونات

106

قطعه سازان خودرو امید

39

پولاد پیچ ساز دقیق

107

شرکت کاریزان گستر

40

شرکت پولاد پیچ کار

108

شرکت کاویان پیچ غرب

41

پولاد فرآیند شهریار

109

شرکت کوبش کویر سمنان

42

پویا پیچ پارسه

110

شرکت کوبن کار

43

شرکت پویا پیچ

111

گروه صنعتی پرسپولیس

44

پویا خودرو شرق

112

گروه صنعتی دانشور

45

شرکت پیچ داران

113

گروه صنعتی کاوه

46

شرکت پیچش فولاد اصفهان

114

گسترش تک

47

شرکت پیچنده

115

گسترش چراغ دانش

48

شرکت پیوند صنعت پیشرو

116

لاستیک سازی گیلان

49

شرکت پیوندتوسعه

117

لوازم خانگی پارس

50

شرکت تکلان توس

118

ماد صنعت ارومیه

51

تواناصنعت سدید

119

مادسا صنعت سبلان

52

شرکت توکل سوله

120

شرکت مازی نور

53

تولیدی قطعات فلزی ایداج

121

مبتکر خودرو البرز

54

جنت آب

122

مبتکر شرق

55

شرکت چیلان

123

متین بارز توس

56

خزر پیچ

124

مجتمع متالوژی پودر ایران

57

گروه صنعتی دانشور

125

مجموعه سازان پارت سازان

58

ماشین سازی دقایقی

126

محور سازان ایران خودرو

59

شرکت دقت خودرو کوشا ایپاکو

127

شرکت محورسازان کوشا

60

شرکت ریزان فلز

128

مقره سازی ایران

61

شرکت زلال

129

شرکت مهر خواه

62

زنجیر خزر

130

شرکت مهرکام پارس

63

شرکت سازمند صنعت

131

شرکت مهرگان قطعه مسعود

64

سازه گستر سایپا

132

شرکت نورنیک

65

شرکت سایپا آذین

133

شرکت نیرو صنعت رهنما

66

شرکت سداد ماشین

134

شرکت نیرو موتور شیراز

67

شرکت سردساز خودرو

135

هماورد تکلان

68

سرو صنعت سپاهان

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما