پیچ و مهره گرید 2

پیچ و مهره گرید 2 در سیستم آمریکایی طبق استاندارد ASTM A307 بوده و معمولا با پوشش زینک عرضه میشود و مصرف آن بیشتر در مواردی است که سختی متوسط کفایت میکند.معمولا از فولاد با کربن کم تولید می شوند

پیچ و مهره گرید 2 در دستگاه آمریکایی که هیچ علامتی از خطوط و اعداد روی گل آن وجود ندارد از فولاد کم کربن تولید شده که درجه پایینی از استقامت و تنسایل را دارد. بار پروف این گرید از پیچ و مهره بین 33000 الی 55000 psi و با تنسایل بین 60000 الی 74000 psi دارد.
پیچ و مهره های گرید 2 در دستگاه آمریکایی با استاندارد ASTM A307 مقایسه میشوند و در کل کارایی آنها بیشتر به عنوان اتصالات سبک بوده و با پیچ آهن 5.6 از نظر سختی مقایسه میشوند.

علامت درصد گوگرد% درصد فسفر% درصد کربن% جنس -متریال گرید پیچ
علامت ندارد حداکثر 0.050 حداکثر 0.030 حداکثر 0.55 فولاد کم کربن Grade 1
علامت ندارد حداکثر 0.050 حداکثر 0.030 0.15-0.55 فولاد کم کربن Grade 2
3 خط حداکثر 0.050 حداکثر 0.030 0.28-0.55 فولاد با کربن متوسط Grade 5
5 خط حداکثر 0.050 حداکثر 0.030 0.28-0.55 آلیاژ فولاد سخت کاری کربن متوسط Grade 8